Johtajaneuvosto 2017

Johtajaneuvosto kokoontuu aina tarvittaessa, n. 6 viikon välein. Johtajaneuvoston kokoukset ovat avoimia kaikille lippukunnassa toimiville nuorille, johtajille ja huoltajille. Kokouksissa noudatetaan hyvää kokouskulttuuria.

Puheenjohtaja (lippukunnanjohtaja)
Satu Soutolahti

Sihteeri
Aino Pilkkakangas

Jäsenet
Aino Pilkkakangas
Taija Santamäki
Pirkko Ketola
Hennariikka Vertanen

Varajäsenet
Riina Peltonen
Kikke Klaver
Salla Ruuttunen
Tuire Selin

Rahastonhoitaja
Heli Nurminen

Jäsenrekisterinhoitaja
Riina Peltonen

Kämppäisännät
Pepe - Lauri Saarimäki
Satu Soutolahti

Koulutusvastaava
Annika Papinaho

Kalustonhoitaja
Juha Soutolahti