Johtajaneuvosto 2018

Johtajaneuvosto kokoontuu aina tarvittaessa, n. 6 viikon välein. Johtajaneuvoston kokoukset ovat avoimia kaikille lippukunnassa toimiville nuorille, johtajille ja huoltajille. Kokouksissa noudatetaan hyvää kokouskulttuuria.

Puheenjohtaja (lippukunnanjohtaja)
Satu Soutolahti

Lippukunnan varajohtaja
Aino Pilkkakangas

Sihteeri
Anna Lehtinen

Hallituksen jäsenet
Aino Pilkkakangas
Sara Jokela
Pirkko Ketola
Hennariikka Vertanen

Hallituksen varajäsenet
Anna Lehtinen
Sanna Ruuth
Ari Tuomi
Juha Soutolahti

Ohjelmajohtaja
Aino Pilkkakangas

Pestijohtaja
Pirkko Ketola

Rahastonhoitaja
Heli Nurminen

Jäsenrekisterinhoitaja
Riina Peltonen

Kämppäisännät
Satu Soutolahti

Koulutusvastaava
Pirkko Ketola

Kalustonhoitajat
Juha Soutolahti ja Ari Tuomi