Kansainvälisyys tutuksi nuorille

Lippu ja rahaston nimi.eps
Leader logo rgb EU ISO.jpg
vesuri logo.png

Keski-Suomen Ely-keskus hyväksyi Keurusseudun Partiolaiset ry:n hakeman Kansainvälisyys tutuksi nuorille – hankkeen 20.3.2018.

Kansainvälisyys tutuksi nuorille – hanke on esiselvityshanke, jonka aikana halutaan selvittää, minkälaista tekemistä ja toimintaa nuoret itse kaipaisivat, kun tarjolla olisi mahdollisuus kansainväliseen toimintaan. Nuorten toivomuksia käydään kartoittamassa niin kouluissa kuin eri tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan parissa. Nuorten lisäksi hankkeessa kuullaan myös nuorten parissa toimivia aikuisia.

Kansainvälisyys tutuksi nuorille - hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita Keurusseudulta ja Virosta. Hankkeen aikana tehdään kaksi tutustumismatkaa Viroon, ja virolaiset yhteistyökumppanit kutsutaan myös tutustumaan Keurusseutuun. Kehittämistyöhön mukaan lähtevien toimijoiden kanssa suunnitellaan hankkeen aikana yhteistä kansainvälistä projektia. Suunnittelun pohjana ovat nuorten tarpeet ja toiveet siitä, minkälaista toimintaa nämä itse kaipaisivat. Tavoitteena on luoda suunnitelma ja valmiudet kansainväliselle projektille, jota voidaan hakea tämän esiselvityshankkeen lopputuloksena.

Hanke on avoin kaikille lapsille ja nuorille. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan erityisesti n. 10–16 vuotiaille, mutta hankkeeseen osallistuu myös tätä vanhempia nuoria mm. ohjaajina. Hankkeen pääasiallisena toiminta-alueena on Keuruu lähialueineen.

Hallinnoijana ja toteuttajana on Keurusseudun Partiolaiset ry. Hanke on Leader-rahoitteinen (Euroopan maaseudun kehittämisrahasto). Hankkeen kesto on 6 kuukautta, ja se toteutetaan vuoden 2018 syksyyn mennessä.

Tervetuloa mukaan avartamaan yhdessä maailmaa ja luomaan nuorille uusia mahdollisuuksia!

Yhteistyöterveisin,

Satu Soutolahti
Lippukunnanjohtaja
Keurusseudun Partiolaiset ry
p. 044 325 7385
satusoutolahti@gmail.com