Partio-organisaatio

  • Partiolaisia on tällä hetkellä maailmassa n. 35 miljoonaa ja liike on levinnyt melkein kaikiin maailman maihin. Suomessa partiolaisia on n. 75 000.
  • Suomen partiolaiset ry on kaikkien suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. Suomi on jaettu alueellisiin piirijärjestöihin. Ne yhdessä keskusjärjestön kanssa muodostavat tukirakenteen, joka auttaa paikallisella tasolla toimivia lippukuntia toiminnassaan.
  • Lippukunta on partiotoiminnan paikallinen yhdistys. Lippukuntia on monenkokoisia ja ne voivat olla joko tyttö-, poika- tai sekalippukuntia. Lippukunnalla voi lisäksi olla taustayhteisöjä, jotka tukevat lippukunnan toimintaa mm. taloudellisesti.
  • Lippukunnassa toimitaan oman ikäkauden ryhmässä. Sudenpennut ovat n. 7-9-vuotiaita, seikkailijat n. 10-11-vuotiaita, tarpojat n. 12-15-vuotiaita, samoajat n. 15-17-vuotiaita, vaeltajat 18-22-vuotiaita, ja siitä vanhemmat ovat partioaikuisia.